0888 319 166
Свържи се с нас

Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ НА ДИВНА ТУР ЕООД
 
 
 1.  Резервация
       Резервациите могат да бъдат променяни, допълвани или отменяни безплатно по желание на клиента до момента на заплащането им, само при условие, че има налични места за исканите промени. След заплащане и издаване на ваучер или самолетните билети, всички промени и откази се подчиняват на условията на конкретните тарифи на авиокомпаниите и туроператорите.
 За разлика от традиционните авиокомпании, при лоукост (нискотарифните) авиокомпании, самолетните билети се издават автоматично и веднага при заплащане с кредитна/дебитна карта от клиента. Там няма период на „резервация“, в която може да се правят промени, да се отменя пътуването и билетите не може да се анулират. Сумите заплатени по тях са напълно невъзрвъщаеми.
1.2. Някои тарифи, обикновено по промоционални, сезонни и други специални предложения, не подлежат на никакви промени и възстановяване на суми след издаване на билета или ваучера. Клиентът може да се информира подробно по имейл или по телефон за конкретните условия на тарифата на неговата резервация/резервации, преди издаването или след това.
1.3. В редки случаи е възможно резервираните  полети или цена да не бъдат потвърдени от авиокомпанията/ите. Тогава Дивна Тур ЕООД следва да се свърже с клиента в най-кратък срок, да го уведоми за невъзможността да бъдат издадени самолетни билети по посочените полети и/или цена и да му предложи алтернативни варианти, които към момента могат да бъдат потвърдени.
2. Предоставена информация при направата на резервация.
Необходимо е клиентът да попълни цялата информация, искана от него, точно и достоверно. Дивна Тур ЕООД не носи отговорност, ако клиентът или някой от спътниците му не могат да ползват резервираните и платени услуги (самолетен билет и/или др.) поради неправилно попълнени данни (име на пътник, дата на раждане, координати за контакт и др.). Стандартната комуникация с клиента се осъществява по електронен път и Дивна Тур ЕООД не носи отговорност, ако клиентът не е прочел или не е получил необходимата информация за резервацията и/или билета си поради грешно въведен имейл адрес, антиспам или други настройки на предоставената в резервацията електронна поща. Също така, отговорност на клиента е да предостави на Дивна Тур ЕООД  телефони за контакт, на които може да бъде намерен в работно време (пон-пет, 9:30 - 18:00 ч), преди и след началото на пътуването.
3. Цени
Цените на самолетни билети и предоставени от Дивна Тур ЕООД  включват стойността на самолетния билет/билети, такса обслужване и всички летищни такси, такси за сигурност, такси гориво и др., предварително обявени в процеса на резервиране. Цените са обявени в евро. Информативно е показана и превалутирана цена в лева по курс 1,96. Плащането на билети на традиционни авиокомпании се извършва винаги и само в лева.
4. Допълнителни такси.
Дивна Тур ЕООД не начислява допълнителни такси над обявената крайна цена. Изключение правят държавите, в които летищните такси се заплащат директно на летището непосредствено преди заминаване. Ако Вашата резервация включва такива страни, ще бъдете информирани по имейл. Цената не включва такси за допълнителни услуги, които клиентът по желание може да добави към своята резерврация срещу доплащане. Такива може да бъдат такса за регистриран багаж, такса за запазване на място в самолета, такса за храна на борда и др. Такса багаж В резултат на нововъведените след 2014 г. правила за багаж на голяма част от редовните авиокомпании, самолетните билети вече не включват регистриран багаж по правило. Когато такъв багаж не е включен, той може да бъде добавен в последствие от служител на Дивна Тур ЕООД по желание на клиента и срещу доплащане на фиксирани цени, обявена от авиокомпанията за различните тарифи.   Дивна Тур ЕООД не носи отговорност за пропуски от страна на клиентите да се информират преди да пристъпят към заплащане на самолетните билети за включените услуги (багаж и др.) по резервираните от тях самолетни билети и евентуалните такси, които те биха заплатили в последствие, в случай, че имат нужда от услуги, които не са включени в резервираните или вече издадени самолетни билети.
5. Условия на плащане.
При заплащане на самолетни билети на традиционни превозвачи, плащането на самолетния билет/билети трябва да бъде извършено в срока, посочен от служител на Дивна Тур ЕООД. В някои случаи, срокът за плащане и издаване на самолетния билет/билети може да бъде променен (с по-скорошен) от авиокомпанията, след потвърждение на резервацията. Тогава Дивна Тур ЕООД  следва да уведоми клиента по електронен път за по-ранния срок за плащане. Дивна Тур ЕООД  няма влияние над тази промяна и клиентът, ако желае да закупи самолетния билет/билети на първоначално резервираната цена, трябва да ги заплати в посочения нов срок. При заплащане на самолетни билети на лоукост (нискотарфини) превозвачи, плащането се извършва на момента, онлайн, с дебитна или кредитна карта.
5.1 Плащането може да бъде извършено по следните начини:
Плащане с карта:
Ако клиентът е избрал да плати с кредитна/дебитна карта, цялата сума за резервирания билет включително летищните такси и таксата обслужване ще бъдат блокирани от неговата сметка на базата на предоставените от него данни на кредитна/дебитна карта. Тази сума е обявена с точност в онлайн платформата за плащане на банка Уникредит Булбанк, над полетата за попълване на картовите данни от клиента.  Банката издател на картата на клиента може да приложи допълнителни такси за използването на картата онлайн или такси за превалутиране на валутата, ако картата на клиента е във валута различна от лева. Дивна Тур ЕООД  не носи отговорност за таксите, които банката на клиента би му начислила и той е длъжен да се запознае с тях преди да извърши плащането си онлайн в платформата на Уникредит Булбанк, свързана със сайта на Дивна Тур ЕООД  . Клиентът носи отговорност за истинността и достоверността на предоставените от него/нея данни на картата. Отказът на резервация след завършването и потвърждаването й се счита за отказ на покупката и подлежи на условията от т.5 на тези условия (Отказване на заявени услуги). От своя страна, Дивна Тур ЕООД   има право да откаже издаването на билета/билетите при съмнения за истинността и валидността на предоставената карта.
Плащане по банков път:
Цялата сума, дължима за самолетните билети с включени всички приложими такси трябва да бъде преведена по сметката на Дивна Тур ЕООД  в:
 
Уникредит Булбанк България:
ДИВНА ТУР ЕООД
IBAN: BG77UNCR70001521572985
BIC/SWIFT: UNCRBGSF
 
 
 
Необходимо е клиентът да уведоми Дивна Тур ЕООД  за извършеното плащане чрез изпращане на копие от платежното нареждане на имейл pavlova@divnatour.com. Изпращането на платежно нареждане не е достатъчно основание за издаване на самолетните  билети, но е необходимо за потвърждаване на намерението на клиента да закупи резервираните билети.
При банков превод за резервирани самолетни билети,  е необходимо цялата сума, дължима за тях, с всички включени такси, да бъде получена по сметка на Дивна Тур ЕООД , за да се приемат самолетните билети за платени в рамките на определения срок за плащане и да може служител Дивна Тур ЕООД  да ги издаде преди резервацията да бъде анулирана.Клиентът сам носи отговорност да провери дали евентуален банков превод, извършен от него, ще постъпи по сметка на Дивна Тур ЕООД  в рамките на посочения срок за плащане. В случай, че клиентът извърши превод на сума по билети, но той не постъпи по банковата сметка на Дивна Тур ЕООД   в посочения срок, неговата резервация ще бъде анулирана и той ще загуби правото да получи самолетните билети срещу първоначално посочената цена.
 - Ако резервацията може да бъде подновена на същата цена, билетите му ще бъдат издадени, след като преводът постъпи в сметката на Дивна Тур ЕООД  .
 - Ако резервацията не може да бъде подновена на цена, отговаряща на сумата преведена от клиента, той следва да избере дали желае Дивна Тур ЕООД   да върне парите по сметката му или да му бъде направена нова резервация на новата по-висока цена, за която той следва да доплати разликата в цените, като при плащане по банка отново ще важат същите условия за плащане по банка описани тук.
Такъв тип плащане не е възможно при закупуване на (лоукост) нискотарифни самолетни билети.
Плащане на място в офис на Дивна Тур ЕООД :
Клиентът може да плати и получи резервирания билет/билети на място в който и да е офис на Дивна Тур ЕООД , но не по-късно от определения срок за плащане. Координатите на офиса на Дивна Тур ЕООД  можете да откриете на уеб сайта на фирмата – www.divnatour.com в секция “Контакти”.
Дивна Тур ЕООД  си запазва правото да отмени всяка една резервация за самолетен билет, която не отговаря на поне едно от гореизброените условия за плащане и съответното плащане не е получено от Дивна Тур ЕООД  в посочените срокове. Такъв тип плащане не е възможно при закупуване на (лоукост) нискотарифни самолетни билети.
6. Отказване на заявени услуги.
Под “отказване на заявени услуги” се разбира отказ от пътуване при платен самолетен билет или билети. Всеки билет има конкретни условия и изисквания при промени или отказ от пътуване, определени от съответната авиокомпания и обвързани със съответната тарифа (основна цена на билета). В случай, че условията на тарифата позволяват възстановяване на сума по билета,  Дивна Тур ЕООД  я възстановява на клиента след оторизация от страна на авиокомпанията и в срок определен от авиокомпанията. Ако плащането е било извършено с кредитна карта, сумата за възстановяване ще постъпи по сметка на клиента. Времето, необходимо за постъпване на възстановена сума по сметка на клиента зависи и от процедурно и технологично време от страна на Дивна Тур ЕООД   и от страна на банковите институции за пълното одобрение и трансфериране на сумите.